(Her)Voegen

Indien na het reinigen van de gevel de voegen op bepaalde plaatsen minder goed blijken, kunnen we de voegen lokaal herstellen. Betreft het echter een zavelvoeg of zeer verouderd voegsel, dan wordt best geopteerd om gans de gevel opnieuw te voegen. Slechte voegen zijn immers lelijk en kunnen in het slechtste geval voor waterinfiltratie zorgen. 


Hervoegen gebeurt in verschillende stappen:

Uitslijpen van de oude voegmortel
De oude voegmortel wordt voldoende diep (ongeveer 2cm) verwijderd door middel van een speciale slijpschijf. In deze fase worden ook slechte stenen vervangen en scheuren aangepakt.

Reinigen
overtollig stof, steenpuin en vuil worden van de gevel verwijderd door middel van een tuinslang en/of borstel.

Voegen
Nu is het tijd om de gevel in oorspronkelijke staat te herstellen. In samenspraak met de klant wordt het voegselkleur bepaald en het voegsel in de holtes aangebracht.