Opstijgend vocht

Opstijgend vocht is een van de vaakst voorkomende vochtproblemen. De oorzaak van opstijgend vocht is het ontbreken van een waterkering (in de volksmond terrepapier of dpcfolie) of een onderbreking of het afsterven van de waterkering. Door het capillaire karakter van snelbouwers of bakstenen wordt grondwater doorheen het binnenmetselwerk opgezogen. Dit heeft vochtplekken, schimmels en loshangen pleisterwerk of behang tot gevolg.


Hoe op te lossen?

Afkappen
Vooraleer de muur te behandelen worden plinten en verweerd pleisterwerk verwijderd.

Injecteren
Ter hoogte van het vloerniveau worden horizontaal en op regelmatige afstand (+-10cm) gaten geboord en ‘geinjecteerd’ met een vochtwerend materiaal. Deze crème op basis van silaan houdt het grondwater tegen.

Zoutwerende laag
Nu de muur werd behandeld tegen vocht, moeten de zouten worden aangepakt. Om er zeker van te zijn dat zich later geen zoutafzettingen meer manifesteren wordt de muur ingesmeerd met een 2 componenten zoutdichting.

Pleisteren
Tijd om terug af te werken. Het pleisterwerk wordt hersteld en de plinten worden teruggeplaatst.


Let op, in grondwater zitten zouten!